Održano OV Stolac, usvojena strategija razvoja općine Stolac

Općinsko vijeće Stolac jučer je na XVI. sjednici razmatralo niz točaka važnih za funkcioniranje općine. Tako je vezano za financijsko poslovanje općine usvojen set odluka od kojih je važno istaknuti Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2018. godine i Odluku o usvajanju završnog računa općine Stolac za 2018. godinu.

Većinom glasova usvojena je strategija razvoja općine Stolac, kako navode iz općine Stolac, važan strateško-planski dokument kojeg je Općinski razvojni tim izradio u suradnji s javnim, privatnim i nevladinim sektorom.

Strategija je izrađena u skladu sa standardiziranom metodologijom za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Usvojene su i Odluka o obavljanju volonterskog staža i Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2018./2019. godini.

Nakon razmatranja, vijećnici su dali i svoju suglasnost na izmjenu Statuta JP „Komunalno“ d.o.o. Stolac a imenovano je i Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.

Općinsko vijeće je usvojilo izvješća o radu i financijska izvješća svih javnih ustanova i poduzeća kojima je osnivač Općina Stolac a riječ je o: Domu zdravlja Stolac, Osnovnoj školi Crnići, Osnovnoj školi Stolac, Srednjoj školi Stolac, Dječjem vrtiću Stolac, Komunalnom poduzeću Stolac, Centru za socijalni rad Stolac, Općinskom javnom pravobraniteljstvu, DVD Stolac, Crvenom Križu i JU „Radimlja“ Stolac.