FOTO: Izgradnja sportske dvorane na Crnićima ide prema planu

Jedan od kapitalnih projekata općine Stolac izgradnja sportske dvorane na Crnićima započela je krajem 2017. godine. Osnovna škola Crnići jedna je od rijetkih škola gdje je opravdana izgradnja sportske dvorane, jer ima oko 260 učenika, od prvog do devetog razreda. Učenici su nastavu tjelesnog godinama održavali na igralištu pored škole i to samo u slučaju lijepog vremena. Svoje zadovoljstvo izrazila je i ravnateljica škole Marija Kulaš. „Naša je zadaća svoj djeci pružiti iste uvjete školovanja. U Osnovnoj školi Crnići unazad par godina, imamo i više djece u školi. Sigurna sam da će izgradnja dvorane doprinijeti da ljudi ostaju u ovome kraju. Sretna sam što ćemo konačno dobiti dvoranu. Naši učenici je s nestrpljenjem čekaju i vjerujem da će biti jako iskorištena“ – rekla je ravnateljica.

Sportska dvorana udaljena je oko 1 m od sjeveroistočnog pročelja škole i to prvenstveno radi ostvarivanja prirodnog  osvjetljenja i ventilacije, dimenzija 32,0 x 18,0 – 27,0m, te visine 7,60 do 11,0m. Pristup u dvoranu riješen je kao topla veza sa prostorom prizemlja škole a predviđen je i zaseban ulaz u dvoranu, s obzirom da se ista planira koristiti za šport i rekreaciju. Dvorana će sadržavati i 220 sjedećih mjesta, sanirani čvor, svlačionice, prostoriju za odlaganje sprava.

Do sada su izvedene dvije faze radova ukupne vrijednosti 340.000,00 KM. Trenutno se izvodi III. faza radova, gdje je ugovor sklopljen na iznos 122.000,00 KM.  Da bi se dvorana završila potrebno je izvesti radove IV. faze koja je ujedno i završna a to su: zidarski, bravarski, keramičarski, kamenorezački i podpolagački radovi, instalacije, elektroinstalaterski radovi te grijanje i ventilacija.  Raspisan  je natječaj i procedura je u tijeku. Procijenjena financijska vrijednost ove zadnje faze je oko 400.000,00 KM.

Prema predviđenoj dinamici radova dvorana bi trebala biti dovršena do početka sljedeće školske godine. Posebne zasluge za izgradnju dvorane u Crnićima imaju Republika Hrvatska kao i Vlada Hercegovačko–neretvanske županije koja je u ovu svrhu do sada odobrila 320 000,00 KM a Republika Hrvatska 1 000 000,00 kuna. Preostali dio iz svog proračuna izdvojila je Općina Stolac.

Općina Stolac
Ured načelnika