Općina Stolac u 2019. ulazi sa Proračunom od preko 7 milijuna KM

Općinsko vijeće Stolac usvojilo je na XV. sjednici proračun općine Stolac za 2019. godinu. Usvojeni proračun općine Stolac za 2019. godinu planiran je u iznosu od 7 290 000,00 KM i sastoji se od prihoda(6 540 000,00 KM), primitaka (750 000,00 KM) i rashoda (5 016 060,00 KM) kapitalnih izdataka (2 230 800,00 KM) proračunske pričuva(14 640,00 KM) i pokrića deficita (28 500,00 KM).

Prijedlog je u odnosu na Nacrt doživio značajne izmjene, jer je Nacrt za 2019. iznosio 6 036 700,00 KM , prijedlog je dosegao iznos od 7 290 000,00 KM za 1 253 300,00 KM je veći od Nacrta.

Usvajanju proračuna prethodilo je njegovo stavljanje na javnu raspravu, isti je stavljen na javni uvid na službenoj stranici, te su se prijedlozi, primjedbe i sugestije mogle dostaviti u pisanoj formi u Službu za financije ili putem službenog e-maila.

Kako navode iz Općine Stolac razvojni segment proračuna prepoznaje se u nizu kapitalnih projekata koji se planiraju realizirati u 2019. godini. Od kapitalnih projekata koji su već započeti ili će se tek pokrenuti sljedeće godine ističu; Vodovod Dubravska visoravan, Vodovod Dolumi I. faza, dogradnja vodovoda Stolac, prometna i vodovodna infrastruktura u Gospodarskoj zoni Hodovo, projekt za osnaživanje položaja žena kroz podršku ženskom poduzetništvu u suradnji sa njemačkom organizacijom NODAS,  projekt energetske učinkovitosti zamjena otvora u Osnovnoj školi Stolac, rekonstrukcija i sanacija lokalnih cesta u općini Stolac.

U Proračunu su također osigurana sredstva za stipendije, volontere, prijevoz učenika kao i za projekte iz kulture i športa.