Stari grad Vidoški biti će atrakcija i u mraku

Javna ustanova Radimlja prijavila se na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i športa za izradu idejnog projekta Iluminacije starog grada Vidoškog. Po odobravanju sredstava posao izrade dobila je firma BiM-Arch iz Mostara koja je izradila idejni projekt, piše Dnevni list.

Upravo će ovaj projekt poslužiti za izradu glavnog i izvedbenog projekta, te se nadamo u iduće 2 godine isti i implementirati, te stari grad osvijetliti, potvrdio je Dnevnom listu ravnatelj JU Radimlja Ante Vujnović.

Atrakcija i noću

Iluminacijom starog grada Vidoški će dobiti na atraktivnosti, ali i mogućnost posjećivanja će se produžiti u noćne sate. Samim time se jača turistička infrastruktura ne samo starog grada, nego i Stoca. Potrebno je dodati da se upravo na ovoj lokaciji održava srednjovjekovni sajam Stolačka tarča. U samo četiri godine održavanja ista je odjeknula kako u BiH, tako i u zemljama okruženja, osobito ondje gdje su se i ranije održavali slični sajmovi. Središnji dio programa redovito se održava u večernjim satima, i čega je također jasno koliko bi za same posjetitelje, kako redovite, tako i one koji grad posjećuju o manifestaciji značilo osvjetljavanje ove lokacije. 

Stari grad Stolac smješten je na uzvišenju iznad današnjeg središta Stoca i predstavlja odbrambeni objekat koji po svojoj veličini spada u red najvećih bosanskohercegovačkih gradova. U XVII. stoljeću grad je imao 13 kula i bio je najbolje utvrđen grad u Hercegovini.

Nalazi se na lijevoj obali Bregave, iznad Stoca, odakle se pruža pogled na naselje, plodno Vidovo polje, rijeku Bregavu i okolna brda: Hrgud na sjeveru, Komanje brdo na istoku, Ošaniće na zapadu i uzvišenje Bačnik na jugu, na kraju Vidovog polja. Nacionalni spomenik sastoji se od donjeg grada, gornjeg grada, središnjeg platoa sa gradnjom iz razdoblja austrougarske uprave, pristupnog puta u ukupnoj duljini od 1200 m udaljenosti od donje kapije sve do gornje kapije, kao i dijela brda ispod bedema. 

Nacionalni spomenik

Stari grad zauzima površinu od 20.503 m2. Zaštićen je lancem kamenih kula i bedema, koji su debeli oko 2 m, a izvedeni su od tesanih blokova kamena krečnjaka. Pored kula, grad ima i 10 cisterni (čatrnje) za vodu, spremnik za brašno i objekte za stanovanje.  

Povijesno područje – Stari grad Stolac proglašeno je 2003. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

(Dnevni list/K.P)

Pročitajte još