Stolac: Javni poziv PRO-Budućnost

Inicijativa PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice. Među općinama u kojoj ova inicijativa djeluje je i Stolac.

Na Javne pozive mogu se prijaviti: udruge mladih, neformalne grupe mladih, udruge žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promoviranju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/gradovi u kojima se provodi projekt PRO-Budućnost.   

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u suradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Oblasti Javnih poziva

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u Bosni i Hercegovini.

Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za sljedeće oblasti/aktivnosti/inicijative:

•Podrška mladima;

•Podrška organizacijama civilnog društva;

•Podrška organizacijama žrtva rata;

•Podrška Crkvama, vjerskim zajednicama i organizacijama usmjerene promovisanju međureligijskog dijaloga;

•Mali grantovi za inicijative općina/gradova.

Prijave traju do 10.11.2018. do 23:59 sati, 

Svu potrebnu dokumentaciju i tekstove Javnih poziva možete pronaći na sljedećim linkovima web stranice PRO-Budućnost:

https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi