Vlada FBiH osigurala 50.000 KM za Osnovnu školu Stolac

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić danas je u Sarajevu potpisao ugovore o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada, radi uštede energije sa gradonačelnicima i načelnicima općina, koje financira Vlada FBiH.

Ugovori su potpisani sukladno Odluci Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, a sredstva za ovu namjenu osigurana su iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Livna, za projekat ‘Utopljavanje objekta Osnovne škole fra Lovro Kraula’ u Livnu u iznosu od 50.000 KM, a Grad Livno će u svrhu projekta obezbijediti sredstva u iznosu od 65.186,22 KM.

Gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović, potpisao je za projekat ‘Povećanje energetske efikasnosti u objekta Sportske dvorane’ u Goraždu u iznosu od 50.000 KM, a sredstva koja će osigurati Grad Goražde su 24.900,60 KM.

Načelnik Općine Čapljina, Smiljan Vidić, potpisao je ugovor za projekat ‘Sanacija dijela krova objekta Dom zdravlja u Čapljini – faza I’ sa sredstvima u iznosu od 50.000 KM, a općina Čapljina će za isti projekat osigurati sredstva u iznosu od 17.955,23 KM.

Načelnik Općine Stolac, Stjepan Bošković, potpisao je ugovor za projekat ‘Zamjena vanjskih otvora na O.Š. Stolac u cilju utopljavanja’ u iznosu od 50.000 KM, dok će Općina Stolac osiguratiiznos od 10.000 KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.