Stocu 100.000 KM za stambeno zbrinjavanje Roma

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercgovini za 2018. godinu u ukupnom iznosu milijun KM. Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama iz proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, i to: Brčko Distriktu BiH 60.000,00 KM za poboljšanje stambenih uvjeta u stambenim jedinicama u kojima žive Romi; Gradu Bijeljina 100.000,00 KM za izgradnju osam stambenih jedinica; Općini Modriča 100.000,00 KM za sanaciju šest stambenih jedinica i asfaltiranje dvije ulice u dva romska naselja, priopćeno je iz Vijeća ministara. 

Općini Lopare dodjeljuje se 60.000,00 KM za asfaltiranje 800 metara lokalnog puta u MZ Lipovice; Općini Gradiška 53.400,00 KM za izgradnju jedne stambene jedinice i sanaciju jedne kuće; Općini Kakanj/Caritasu Švicarske 100.000,00 KM za izgradnju 10 stanova za romske porodice koje žive u bespravno izgrađenim ili neuvjetnim stambenim jedinicama ili imaju status beskućnika. 

Gradu Goražde donirat će se 100.000,00 KM za izgradnju četiri stambene jedinice; Općini Stolac 100.000,00  KM za izgradnju tri stambene jedinice; Općini Sapna 100.000,00 KM za izgradnju jedne i sanaciju dvije stambene jedinice; Općini Fojnica 80.000,00 KM za sanaciju krova na četiri stambena objekta, izgradnju kupatila u tri stambene jedinice, uređenje korita rijeke Dragače i utopljavanje jednog stambenog objekta.

Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, Općini Zavidovići dodjeljuje se  57.273,20 KM za izgradnju 400 metara ulice sa odvodnjom; Općini Busovača 49.500,00 KM za izgradnju dva stambena objekta za dvije romske obitelji i Općini Kalesija 39.826,80 KM za asfaltiranje 200 metara ulice u romskom naselju Olanovica i uređenje bankina.