Održana XII. sjednica OV Stolac

U salonu općine Stolac danas je održana XII. sjednica Općinskog vijeća Stolac. Na današnjoj sjednici vijećnici su nakon usvojenog izvoda iz zapisnika sa XI. sjednice OV Stolac, usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Stolac.

Radi se o ranije usvojenoj odluci samo je u članku 2. umjesto dva navedena projekta dodan i treći a to je izgradnja športske dvorane Crnići. Općinskom vijeću dostavljen je i Dokument okvirnog proračuna općine Stolac za razdoblje 2019.-2021. godine.

Imajući u vidu da je započela nova školska godina kao i do sada općina Stolac nastavlja subvencionirati prijevoz svojih učenika tako je većinom glasova usvojena i Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač općina Stolac.

13.07.2018 godine Općina Stolac je potpisala ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za projekt „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Dubrave III. faza“. Fond za zaštitu okoliša dodijeliti će Općini nepovratna grant sredstva u iznosu 200 000,00 KM. Ugovorom je navedena odredba korisnika, odnosno Općine o osiguranju 4 bjanko mjenice da će se sredstva namjenski koristiti pa se na dnevnom redu našla i Odluka o davanju jamstva.

Nije bilo vijećničkih pitanja ni zahtjeva građana.

stolac.gov.ba