Stolac sve bliže Neumu

U okviru Projekta izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac, danas je u poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izgradnji tunela Žaba (Hutovo), L=975 m1 i cesta P 142 – P 164, L=525 m1 i P 204 - P 250 L=1.125 m1.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i Hamed Ramić i Dženan Pekušić, predstavnici konzorcija u sastavu Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar.

Vrijednost ugovora je 23.057.197,66 KM sa PDV-om. Planirani početak radova je 3. 9. 2018. godine, a rok za izvođenje je 24 mjeseca.

Ovaj ugovor koji će biti zajednički financiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), a treći je ugovor na ovoj dionici iz Programa modernizacije cesta u FBiH te još jedan korak ka realizaciji dugogodišnjeg projekta u približavanju Neuma i Stoca, kaže se u saopćenju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Pročitajte još