Održana XI. sjednica OV Stolac

XI. sjednica Općinskog vijeća Stolac održana je danas u salonu općine Stolac. Vijećnici OV Stolac na sjednici usvojili su: Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2018. godinu kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Stolac za 2018. godinu.

Također vijećnici su na današnjoj sjednici usvojili i Odluku o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH koja jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima nudi mogućnost uzimanje dugoročnog kredita za izgradnju infrastrukture, ali i za nastavak određenih projekata koji su od važnosti za podizanje kvalitete života u općinama.

Na zahtjev Sveučilišta u Mostaru donesena je Odluka o davanju suglasnosti o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru. Općinsko vijeće kao jedan od suosnivača Sveučilišta u Mostaru daje suglasnost Sveučilištu u Mostaru da se 10 fakulteta koji egzistiraju kao zasebnih pravnih subjekti i likovna akademija u Širokom Brijegu integrira u zaseban pravni subjekt Sveučilišta u Mostaru.

Vijećnici su Odlukom o darovanju motornog vozila, motorno vozilo Lada Niva, koje je trenutno u neispravnom stanju ustupili Lovačkom društvo Kamenjarka kako bi poboljšali rad svoje lovočuvarske službe.

Donesene su i 3 Odluke o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac, i to Željku Maslać, Slavku Perutina i Mladenu Papcu.

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stolac nisu nazočili vijećnici Inicijative za Stolac.