Općina Stolac dodijelila 53 stipendije

Na temelju članka 33. Statuta općine Stolac ( «Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima s područja općine Stolac u akademskoj 2017./18. godini, (Sl. glasnik općine Stolac broj 01/18), Načelnik općine donosi

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA OPĆINE STOLAC

I

U akademskoj 2017./18. godini općina Stolac dodjeljuje stipendije studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište u općini Stolac, kako slijedi:

II

Stipendija se dodjeljuje za tekuću akademsku godinu u bespovratnom iznosu. Iznos, način isplate i međusobni odnosi između općine Stolac kao davatelja stipendije i studenta kojem je dodijeljena stipendija regulirati će se posebnim ugovorom.

III

Svaki sudionik Javnog natječaja za dodjelu stipendija nezadovoljan rezultatima natječaja može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor na Odluku o dodjeli stipendije Načelniku općine Stolac, na adresu Općina Stolac, Kralja Tomislava bb, 88360 Stolac, s naznakom „Prigovor na rezultate natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj 2017./18. godini“.

IV

Studenti koji neće koristiti pravo podnošenja prigovora na rezultate natječaja mogu dostaviti brojeve žiroračuna u Službu za financije i proračun općine Stolac danom objave ove Odluke.

V

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se nakon isteka roka na prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici Općine Stolac.

Stolac, 22. 06.2018. godine

NAČELNIK OPĆINE

Stjepan Bošković, dipl.ing.