Rang lista potencijalnih korisnika iz Stoca za podršku zapošljavanju i samozapošljavanju u poljoprivredi

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je objavilo rang listu potencijalnih korisnika za program pomoći održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi za razdoblje 2018. i 2019. godine“ FBiH i Brčko Distrikta

Rang lista

 1. Selman /Šerif/ Firzet Stolac Novac-stoka 190
 2. Terko/Mehmed/Adem Stolac Novac-stoka 190
 3. Krmek/Ante/Mato Stolac Novac-stoka 170
 4. Terkeš/Stanko/ Luka Stolac Novac-stoka 155
 5. Selimić /Halil/ Halil Stolac Novac-stoka 150
 6. Bilal /Zulfo/ Alen Stolac Novac-stoka 145
 7. Pavlović (Vidoje) Željko Stolac Novac-stoka 145
 8. Perić /Pero/ Grgo Stolac Novac-ostalo 145
 9. Proleta (Luka) Miro Stolac Novac-ostalo 140
 10. Žarkušić /Hasan/ Almir Stolac Novac-ostalo 135
 11. Žujo /Šaban/ Fehim Stolac Novac-stoka 130
 12. Martinović/Salko/Osman Stolac Novac-stoka 130
 13. Idriz (Sule) Haris Stolac Novac-stoka 125
 14. Selimić /Selim/ Hasan Stolac Novac-stoka 120
 15. Dizdar /Avdo/ Midhat Stolac Novac-ostalo 120
 16. Džankić /Ahmet/ Mehmedalija Stolac Novac-stoka 115
 17. Razić /Ibro/ Emir Stolac Novac-ostalo 115
 18. Palameta (Vidoje) Željko Stolac Novac-mašine oprema repromaterijal 115
 19. Meškić (Hasan) Arnel Stolac Novac-mašine oprema repromaterijal 110
 20. Raguž/Ivan/Anto Stolac Novac-ostalo 105
 21. Makitan /Omer/ Jasminko Stolac Novac-stoka 105
 22. Zele/Ramo/Meho Stolac Novac-stoka 105
 23. Boškailo (Huso) Halil Stolac Novac-ostalo 100
 24. Hodžić /Mehmed/ Adem Stolac Novac-stoka 100
 25. Goluža /Nikola/ Marko Stolac Novac-stoka 100
 26. Hajdarović/Omer/Jasminko Stolac Novac-stoka 100
 27. Omanović /Murat/ Nermin Stolac Novac-ostalo 90
 28. Bešo /Ramiz/ Alan Stolac Novac-stoka 90
 29. Bošković/Ante/ Mladen Stolac Novac-stoka 90
 30. Obradović /Tahir/ Alija Stolac Novac-ostalo 85
 31. Raguž/Antun/Marko Stolac Novac-ostalo 85
 32. Baljić /Osman/ Mehmed Stolac Novac-stoka 85
 33. Šešlija/Jovo/ Nenad Stolac Novac-stoka 80
 34. Boškailo/Ale/Nijaz Stolac Novac-stoka 70
 35. Miljanović /Tahir/Bajro Stolac Novac-stoka 65

Motokopačice i motokosačice

 1. Sabljić /Ivo/ Ahmet Stolac Motokopačica 5-7 KS 210
 2. Raguž (Antun) Marinko Stolac Motokopačica 5-7 KS 175
 3. Hasić/Abaz/Mirzo Stolac Motokopačica 5-7 KS 150
 4. Balavac/Enver/Meadin Stolac Motokopačica 5-7 KS 150
 5. Perutina /Miho/ Slavko Stolac Samohodna motokosačica 5-7 KS 150
 6. Elezović /Hamza/ Kemal Stolac Motokopačica 5-7 KS 135
 7. Kaplan /Ćamil/ Nedim Stolac Motokopačica 5-7 KS 125 
 8. Bošković/Pero/Ivan Stolac Motokopačica 5-7 KS 125
 9. Bošković/Ilija/Stojan Stolac Motokopačica 5-7 KS 115
 10. Pejak /Himzo/ Džafer Stolac Motokopačica 5-7 KS 110
 11. Papac/Pero/Ilija Stolac Motokopačica 5-7 KS 110
 12. Miljanović/Alija/Hasan Stolac Motokopačica 5-7 KS 110
 13. Stanković /Božo/ Đuro Stolac Motokopačica 5-7 KS 105
 14. Božić/Salko/ Vezirka Stolac Motokopačica 5-7 KS 105
 15. Obradović/Pavo/Spasoje Stolac Motokopačica 5-7 KS 105
 16. Goluža (Ivan) Anđelko Stolac Motokopačica 5-7 KS 105
 17. Balavac /Tahir/ Selim Stolac Motokopačica 5-7 KS 90
 18. Miljanović /Rizvo/ Mujo Stolac Motokopačica 5-7 KS 80
 19. Pažin /Mile/ Vjekoslav Stolac Motokopačica 5-7 KS 75

Motokultivatori i priključci

 1. Sadžak/Alija/Mevlida Stolac MTK 6-9 KS 165
 2. Perić (Đuro) Josip Stolac MTK 6-9 KS 150
 3. Maslač /Ilija/ Danica Stolac MTK 6-9 KS 140
 4. Bošković/Pero/Nikola Stolac MTK 6-9 KS 140
 5. Raguž (Ilija) Slavko Stolac MTK 6-9 KS 135
 6. Pažin /Luka/ Vinko Stolac MTK 12-14 KS 130
 7. Marić/Nedjeljko/Draženko Stolac MTK 12-14 KS 125
 8. Đurjan (Ibro) Salko Stolac MTK 12-14 KS 125
 9. Selimić /Hadžo/ Sule Stolac MTK 6-9 KS 125
 10. Razić /Mujo/ Omer Stolac MTK 6-9 KS 125
 11. Kelecija /Huso/ Mujo Stolac MTK 6-9 KS 125
 12. Balavac/Mujo/Zulfo Stolac MTK 6-9 KS 125
 13. Kulaš/Ljubo/Tomislav Stolac MTK 6-9 KS 125
 14. Papac/Ivan/Slavko Stolac MTK priključci 125
 15. Pezo /Omer/ Mustafa Stolac MTK 6-9 KS 120
 16. Ivanković/Salih/Adis Stolac MTK 6-9 KS 120
 17. Brać /Lazar/ Pero Stolac MTK 6-9 KS 110
 18. Bešo /Bećir/ Mirsad Stolac MTK 6-9 KS 110
 19. Ivanković /Mujo/ Ševko Stolac MTK 12-14 KS 110
 20. Marković/Jozo/Zdenko Stolac MTK 12-14 KS 110
 21. Bajić/Marko/Marin Stolac MTK 12-14 KS 105
 22. Pažin/Nikola/Mara Stolac MTK 6-9 KS 105
 23. Zilić/Ćamil/ Miralem Stolac MTK 6-9 KS 100
 24. Matić /Ivan/ Nikola Stolac MTK 12-14 KS 95
 25. Marković/Boško/ Marko Stolac MTK 6-9 KS 90
 26. Marković/Mirko/Spasoje Stolac MTK 6-9 KS 90
 27. Stanković (Andrija) Drago Stolac MTK 6-9 KS 90
 28. Palameta/Pero/Zdenka Stolac MTK 12-14 KS 80
 29. Gerin/Ibro/Murat Stolac MTK 6-9 KS 60
 30. Puljić/Boško/ Anica Stolac MTK 6-9 KS 60

Traktori

 1. Šimunović/Marko/Anđa Stolac Traktor 40-45 KS 225
 2. Perić/Fabijan/Mario Stolac Traktor 40-45 KS 205
 3. Selimić /Ramo/ Elvir Stolac Traktor 48-52 KS 155
 4. Papac/Zdravko/Mladen Stolac Traktor 40-45 KS 145
 5. Bošković /Nikola/ Zdravko Stolac Traktor 40-45 KS 140
 6. Matić /Miljenko/ Jozo Stolac Traktor 40-45 KS 125
 7. Basarić/Mato/Mirko Stolac Traktor 40-45 KS 105
 8. Marić/Marijan/Mirko Stolac Traktor 40-45 KS 100
 9. Baljić/Ibro/ Omer Stolac Traktor 40-45 KS 95 
 10. Obradović/Stojan/Vlatko Stolac Traktor 40-45 KS 90
 11. Raguž (Ilija) Milenko Stolac Traktor 40-45 KS 90

Traktorski priključci

 1. Baljić /Mujo/ Emir Stolac Traktorski priključci 165
 2. Bošković /Lovro/ Mario Stolac Traktorski priključci 140
 3. Omanić /Abid/ Halil Stolac Traktorski priključci 135
 4. Bošković/Vinko/Vicko Stolac Traktorski priključci 125
 5. Bošković/ Damjan/ Damir Stolac Traktorski priključci 110
 6. Turajlić /Hajro/ Ćamil Stolac Traktorski priključci 95
 7. Jurković/Dominik/Pero Stolac Traktorski priključci 95
 8. Prce/Ilija/Đuro Stolac Traktorski priključci 95
 9. Buntić/Jerko/Žarko Stolac Traktorski priključci 90
 10. Vujinović /Osman/ Ahmet Stolac Traktorski priključci 75
 11. Hamzić /Hamzo/ Ahmo Stolac Traktorski priključci 50
 12. Bošković / Đuro / Stojan Stolac Traktorski priključci 45

Oprema

 1. Kapić/Mehmed/Mehmed Stolac oprema-sistem za navodnjavanje 115
 2. Marković (Lazar) Mladen Stolac oprema-pčelarstvo 85

Plastenici

 1. Obradović /Mujo/ Fata Stolac plastenici metalni-300 m² 165
 2. Bošković (Janko) Boško Stolac plastenici metalni-300 m² 120
 3. Obradović /Salko/ Aziz Stolac plastenici metalni-300 m² 105

Sadnice drvenastog voća

 1. Balavac/Ahmet/Hakija Stolac Sadnice drvenasto 80

Sadnice jagode

 1. Zele /Osman/ Ismet Stolac Sadnice jagode 150
 2. Đulić /Zahir/ Amer Stolac Sadnice jagode 140
 3. Tabaković /Meho/ Ahmet Stolac Sadnice jagode 115
 4. Đulmez /Meho/ Muriz Stolac Sadnice jagode 105
 5. Hajdarović /Mujo/ Nezir Stolac Sadnice jagode 105
 6. Džakula /Nikola/ Mara Stolac Sadnice jagode 100
 7. Pejak /Ahmat/ Muškija Stolac Sadnice jagode 85
 8. Đono / Hadžo/ Džemila Stolac Sadnice jagode 50

Gospodarski objekti

 1. Rizvanbegović (Zijo) Mehmed Stolac gospodarski objekat-izvđenje radova 195
 2. Turajlić/Hasan/Hajrudin Stolac gospodarski objekat-GM 100

Stajski objekti/tipski

 1. Bošković/Vinko/Željko Stolac štale 6x5 170
 2. Martinović /Ramo/ Emir Stolac štale 6x5 165
 3. Šetka/Mujo/Emina Stolac štale 6x5 150
 4. Selimić/Hasan/Šerif Stolac štale 6x5 150
 5. Čoko/Vide/Ante Stolac štale 6x5 145
 6. Pelja /Hilmija/ Derviš Stolac štale 6x5 140
 7. Kaplan /Ibro/ Hamzo Stolac štale 6x5 140
 8. Zilić (Mustafa) Emin Stolac štale 6x5 140
 9. Marić /Meho/ Mustafa Stolac štale 6x5 120
 10. Bošković/Ilija/Nikola Stolac štale 6x5 120
 11. Beća /Zulfo/ Samin Stolac štale 6x5 115
 12. Brač/Pero/Damir Stolac štale 6x5 115
 13. Moro /Mirko/ Andrija Stolac štale 6x5 115
 14. Bučuk /Ahmet/ Mirsad Stolac štale 5x4 110
 15. Tabaković/Omer/ Šaćir Stolac štale 6x5 105
 16. Kaplan /Ahmet/ Ćamil Stolac štale 6x5 100 
 17. Žujo /Halil/ Eso Stolac štale 6x5 100
 18. Gadara/Alija/Semir Stolac štale 6x5 100
 19. Marić /Meho/ Halil Stolac štale 6x5 95
 20. Marić /Ćetko /Nikola Stolac štale 6x5 80
 21. Pirić (Sulejman) Mirsad Stolac štale 6x5 75
 22. Raguž (Antun) Niko Stolac štale 6x5 60

Stajski objekti/po specifikaciji

 1. Marković/Antun/Ljiljana Stolac štale specifikacija-GM 180
 2. Đurjan (Ćamil) Nedim Stolac štale specifikacija-GM 155
 3. Rajić (Slavko) Tihomir Stolac štale specifikacija-GM 145
 4. Smailhodžić /Dervo/ Ragib Stolac štale specifikacija-GM 110
 5. Moro/Luka/Veronika Stolac štale specifikacija-GM 85
 6. Šatara/Ragib/Enver Stolac štale specifikacija-GM 70
 7. Lubina/Vidoje/Vicko Stolac štale specifikacija-GM 70 

Na objavljenu Odluku o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći može se podnijeti prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.