Osnovan Gospodarski savjet Općine Stolac

U cilju omogućavanja aktivnog sudjelovanja lokalnih gospodarstvenika u procesu donošenja odluka koje se odnose na promicanje poslovnog okružja u Stocu, na inicijativu općinskog načelnika osnovan je Gospodarski savjet Općine Stolac. Savjet će okupljati najutjecajnije predstavnike privatnog sektora, kao nositelje gospodarskog razvoja općine Stolac.

Nakon uvodnog govora i obrazloženja uspostave Gospodarskog savjeta Općine Stolac, nazočni su prihvatili inicijativu, donijeli odluku o osnivanju, te usvojili Poslovnik o radu, kao osnovni dokument za njegovo funkcioniranje.

U nastavku sjednice, Savjetu je predstavljen i koncept započetih regulatornih reformi u okviru Projekta LIFE, koji podrazumijeva pojednostavljenje administrativnih procedura i uspostavu elektronskog registra u cilju unapređenja servisa za investitore i podizanja konkurentnosti općine Stolac. Savjet je jednoglasno dao potporu i pozdravio aktivnosti koje se provode, te pozvao općinsku administraciju da redovito informira Savjet o svim rezultatima ostvarenim na ovome polju.

Osnivanje Gospodarskog savjeta i provedene reforme konkretni su rezultati Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog ozračja na lokalnoj razini u BiH „LIFE“ koji implementira Međunarodna financijska korporacija IFC u partnerstvu s Britanskim veleposlanstvom u Bosni i Hercegovini. Općina Stolac ovome je projektu pristupila početkom 2018. godine.