Općina Stolac pokreće Program postinvesticijske potpore

U sklopu Programa postinvesticijske potpore danas su predstavnici Općine Stolac i Međunarodne financijske korporacije (IFC) posjetili poduzeće za proizvodnju papirne ambalaže „StolPak“ d.o.o. Stolac. Tijekom sastanaka razgovaralo se o načinima na koje se može unaprijediti poslovno okružje i jačati konkurentnost općine Stolac, te na koji način općinska administracija može pomoći i poduprijeti razvojne aktivnosti ove tvrtke.

Naime, Općina Stolac nedavno se priključila i postala aktivni član Suradničke mreže, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja potpore investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja. Potpora poduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta unaprjeđenja investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih razina vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učine održivim. Program postinvesticijske potpore ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih općinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvitka ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da sve razine vlasti, a posebice lokalna zajednica pruže potporu dolasku investitora i realizaciji investicija, jer samo uspješne investicije mogu podignuti razinu zaposlenosti, a time i ukupan gospodarski potencijal te lokalne zajednice, što je i osnovni razlog uključivanja Općine Stolac u program Suradničke mreže.

Članica Grupacije Svjetske banke IFC u suradnji s Britanskim veleposlanstvom, u okviru Projekta privlačenja investicija i promicanja poslovnog okružja na lokalnoj razini – LIFE, pruža tehničku potporu Općini Stolac u provođenju programa postinvesticijske potpore.

stolac.gov.ba