Stolac: Održana X. sjednica Općinskog vijeća

U salonu općine u petak je održana X. sjednica OV Stolac. Na sjednici je usvojena Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.03.2018. godine kao i Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna općine Stolac za 2018. godinu. Obaveza Općine ja da svaka tri mjeseca podnosi Izvješće koje dostavlja Ministarstvu i općinskom vijeću na usvajanje.

Pristupa se izradi Regulacijskog plana „Gospodarsko-poslovne zone Hodovo", za koji je temelj Prostorni plan općine Stolac. Regulacijski plan se donosi na period od 5 godina. Određene su smjernice kojih se potrebno pridržavati prilikom izrade plana, a sredstva su osigurana iz Proračuna općine Stolac.

Općinsko vijeće Stolac na ovoj sjednici dalo je suglasnost na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac kao i Odluku o davanju suglasnosti  JU „Radimlja" Stolac za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora.

Usvojen je i Plan zaštite od požara općine Stolac za 2018 godinu, kao i Procjenu ugroženosti od požara i Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća općine Stolac.