Vlada HNŽ izdvojila značajna sredstva za vodovod Dubravska visoravan

Kako bi se prijedlog programa utroška sredstava u oblasti voda za 2018. godinu pripremio u skladu s potrebama u ovoj oblasti, u studenome 2017. godine svim općinama i gradu Mostaru je upućen zahtjev za dostavu prijedloga projekata koji bi se od županije sufinancirali u 2018. godini, u okviru sredstava prikupljenih po osnovi vodnih naknada (VN) na području županije, a u skladu sa Zakonom o vodama.

Svi dali prijedloge

Prijedlozi su Ministarstvu dostavljeni od svih općina i grada Mostara. Uvidom u iste dolazi se do zaključka da su općine/grad iskazali znatno veće potrebe od iznosa koji je proračunom HNŽ planiran za ove namjene u 2018. U cilju izrade programa utroška sredstava u vodoprivredi koji će biti usuglašen s gradskim/općinskim proračunima, u kontaktima ostvarenim s gradonačelnikom grada Mostara i načelnicima općina definirani su konačni prijedlozi te utvrđen financijski okvir za realizaciju ovih projekata u 2018. godini. Ukupno je planirano 3,14 milijuna maraka za ovu namjenu iz proračuna HNŽ-a. - U tijeku je rješavanja problema odvodnje fekalne i oborinske otpadne vode grada Mostara izgradnjom lijevoobalnog i desnoobalnog kolektora. Za prečišćavanje otpadnih voda izgrađen je prečistač koji iziskuje značajna sredstva za redovito održavanje. Kako je isto nužno redovito izvršavati, u ovoj godini od Ministarstva se planira preuzeti jedan dio troškova. Projekt je vrijedan milijun maraka, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će dati 410.000 KM - navodi se u dokumentu.

Novac općinama

U općini Čitluk će županija sudjelovati u projektu “Rekonstrukcija i sanacija distributivnog cjevovoda Jelina Glavica do crpne postaje Ograđenici” u dužini od 500 m (Broćanska ulica u Čitluku) s iznosom od 171.093 KM, te u još dva projekta s iznosom od 70.000 KM. Čapljini je pripalo skoro 200.000 maraka za tri planirana projekta, a Općini Stolac za projekt “Vodoopskrbni sustav Dubravska visoravan- faza u općini Stolac” 160.000 KM. Navedni i svi ostali planirani projekti iz ovoga programa imat će značajan utjecaj na živote ljudi u svim općinama HNŽ-a, osobito za poljoprivrednike.