Stolac: Počinje sanacija lokalnih cesta, izgradnja parkinga..

Na području naše općine u tijeku je sanacija lokalnih cesta čija ukupna vrijednost iznosi 340.000,00 KM. Naime, temeljem ugovora potpisanog 19. veljače 2018. godine između Općine Stolac i poduzeća Putovi d.o.o. Grude započeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u općini Stolac.

Radi se prometnicama koje su zbog dugotrajnih zimskih oborina oštećene ili do sada nisu bile pokrivene asfaltnim slojem.

Ovih dana krenuli su radovi, tako će naselja Vidovo polje, Hodovo (Novo naselje) i Rotimlja (skretanje za Novo naselje) dobiti nove prometnice.

Planirano je presvlačenje postojećeg asfalta u naseljima Pješivac – Greda, Brestovače, Borojevići, Rotimlja kao i presvlačenje postojećeg asfalta prema Starom gradu.

Također će se asfaltirati dvorište u JP „Komunalno“ a planu je i izgradnja parkinga u Humskoj ulici u Stocu.