Održana IX. sjednica OV Stolac

Održana je IX. sjednica Općinskog vijeća Stolac na kojem je razmatrano niz točaka vezanih za funkcioniranje općine. Tako je vezano za financijsko poslovanje općine usvojen set odluka od kojih je važno istaknuti Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Stolac za razdoblje 01.01.- 31.12.2017. godine i Odluku o usvajanju završnog računa općine Stolac za 2017. godinu.

Obrazlažući ove dvije Odluke načelnik Bošković istaknuo je da je općina Stolac prva tri mjeseca 2017. godine bila u financijskoj blokadi, i da je unatoč tome funkcionirala normalno, iako se stvarala slika da je sve blokirano. Općina je 2017. godinu završila sa pozitivnim rezultatom, s prihodom od 4 342 293 KM, ostvarivši dobit od 140 166 KM.

Općinsko vijeće je usvojilo zvješća o radu i Financijska izvješća svih javnih ustanova i poduzeća kojima je osnivač Općina Stolac.

 

Pročitajte još