Održana VIII. sjednica OV Stolac, kreće nastavak izgradnje vodovoda Dubravska visoravan- faza III

VIII. sjednica Općinskog vijeća Stolac održana je danas u salonu općine. Na današnjoj sjednici Općinsko vijeće Stolac je usvojilo je niz bitnih odluka. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu je tehnički u neposrednoj vezi sa predloženom Odlukom o utrošku financijskih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za ublažavanje posljedica šteta nastalih uslijed proglašenja stanja prirodne nepogode u 2017. godini.

Zbog mraza, slane i niskih temperatura u 4. mjesecu 2017.godine na prijedlog Općinskog stožera CZ, načelnik općine donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području općine Stolac. Imenovano je Općinsko povjerenstvo čiji je zadatak bio procijeniti štetu nastalu od mraza na poljoprivrednim dobrima. Ukupna sredstva izdvojena za ovu namjenu iznose 148 000,00 KM, i to 65 000,00 KM uplaćeno je od strane Federalne uprave za civilnu zaštitu, 73 000, 00 KM odobrila je Vlada HNŽ i 10 000,00 KM izdvojeno iz proračuna općine. Ukupno je 250 osoba, odnosno gospodarstava kod kojih je popisana šteta i na tih 250 oštećenika utrošiti će se ovih 148.000,00 KM.

Na prethodnim sjednicama OV, te kroz usvajanje Proračuna vijećnici su obaviješteni kako općina Stolac planira krenuti u nabavku motornog vozila za prijevoz djece sa poteškoćama u razvoju, da bi mogli pokrenuti postupak nabave potrebno je da OV donese Odluku o nabavi motornog vozila. U proračunu je za to predviđen iznos do 40 000,00 KM.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva Stolac, kojom članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad u visini od 150,00 KM, dok je naknada u izbornom razdoblju u visini od 500,00 KM.

Kao i prethodnih godina da bi krenuli u postupak prijema volontera u općinski organ uprave, javne ustanove, javna poduzeća i druge pravne osobe koje djeluju na području općine Stolac, potrebno je usvojiti Odluku o obavljanju volonterskoga staža. Ovom odlukom nezaposlene osobe visoke i srednje stručne spreme bez radnog iskustva mogu se primiti za osposobljavanje bez radnog iskustva u svrhu stručnog osposobljavanja za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Od važnijih točaka bitno je naglasiti da je Općinsko vijeće usvojilo i Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Stolac u akademskoj 2017./2018. godini kojom se stječu uvjeti da se krene u postupak raspisivanja javnog poziva za dodjelu stipendija.

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda „Dubravska visoravan III faza", utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja Dubravskog vodovoda od čvora 29 do čvora 33 (parcele preko kojih bi trebao proći cjevovod) a izvlaštenje ovog dijela parcela izvršit će se sukladno elaboratu o izvlaštenju dok je općina Stolac korisnik izvlaštenja. Riječ je o III. fazi vodovoda Dubrave, nastavak od skretanja za Jasoč do Pilete u dužini od 2000 metara. Radit će se primarni, odnosno glavni distributivni cjevovod sa promjerom Fi 400 gdje bi se praktički spojili Dubravski vodovod koji je došao od strane Čapljine sa vodovodom Aladinići i Crnići. Izgradnjom će se osigurati dodatna količina vode koja je potrebna za vodoopskrbu pitkom vodom u najkritičnijim ljetnim mjesecima.

Stvorili bi se i uvjeti za izgradnjom sekundarne mreže na ovom području kroz koji bi prošao ovaj glavni vod, a riječ je o naseljima Gornji i Donji Jasoč, mali Crnići, Kasarna, Pjana brda i dio uz magistralu do Pilete koji do sad nije pokriven vodovodnom mrežom.

Još su usvojene; Odluka o visini prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na području općine Stolac, te Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području općine Stolac.

stolac.gov.ba