Sutra deratizacija na području Stoca

Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, prema naredbi Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite/skrbi HNK/Ž broj: 06-02-39-1687-1/17 od 08.11.2017. godine i utvrđenom rasporedu provođenja, započela je 13.11.2017. godine. 

Organizaciju i provođenje vrši Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž. 

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području Kantona/Županije.

Ova akcija se provodi postavljanjem trovne mase na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, deponije čvrstih otpadaka, groblja, ruševne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se provodi suvremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci su OTROV. Apelira se na stanovništvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na suradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije te kako bi postigli očekivani efekt i povoljnu epidemiološku situaciju na našem Kantonu/Županiji i time zaštitili zdravlje stanovništva.

Mole se vlasnici životinja, da u periodu provođenja deratizacije, životinje drže zatvorene ili pod nadzorom u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja je na vlastitu odgovornost.

Provođenje jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije po općinama Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije za 2017. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu:

STOLAC29.11. – 01.12.2017.

NEUM29.11. – 01.12.2017.

RAVNO01.12.2017.

ČAPLJINA04.12. – 06.12.2017.

NAPOMENA: moguća su odstupanja od navedenih termina, ukoliko vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu nalagale.